Voimaan tullut asemakaava, RA4 Krokholmenin ranta-asemakaavan muutos

 

Valtuusto on päätöksellään 15.3.2021 § 23 hyväksynyt RA4 Krokholmenin ranta-asemakaavan muutoksen.

Asemakaava tulee tällä kuulutuksella voimaan.

Valtuusto

Sipoossa 12.5.2021

 

Viimeksi muokattu 11.05.2021