Detaljplan och detaljplaneändring som trätt i kraft, S17E Korsningen mellan Söderkullavägen, Nya Borgåvägen och Eriksnäsvägen

 

Kommunstyrelsen har genom sitt beslut 31.5.2021 § 167 godkänt S17E Korsningen mellan Söderkullavägen, Nya Borgåvägen och Eriksnäsvägen, detaljplan och detaljplaneändring.

Detaljplanen träder i kraft genom denna kungörelse.

 

Kommunstyrelsen

Sibbo 29.7.2021

Senast uppdaterad 29.07.2021