Voimaan tullut asemakaava ja asemakaavan muutos, S17E Söderkullantien, Uuden Porvoontien ja Eriksnäsintien risteys

 

Kunnanhallitus on päätöksellään 31.5.2021 § 167 hyväksynyt S17E Söderkullantien, Uuden Porvoontien ja Eriksnäsintien risteys, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Asemakaava tulee tällä kuulutuksella voimaan.

Kunnanhallitus

Sipoossa 29.7.2021

Viimeksi muokattu 29.07.2021