Detaljplan för Tallmobågen (TM6) anhängig

 

Detaljplanearbetet, som ingår i kommunens planläggningsprogram, har inletts med att utarbeta ett program för deltagande och bedömning som innehåller information om utgångspunkterna för planläggningen samt om förfarandet för deltagande och växelverkan. Planeringsområdet omfattar cirka 62 hektar och ligger i Tallmo bycentrum i ett område som gränsar till Mårtensbyvägen och Talma Golf. I övrigt omges området huvudsakligen av ett lantligt, odlat åkerlandskap. Målet med detaljplaneringen är att bygga ett mångsidigt och byliknande bostadsområde för cirka 1 200–1 500 invånare i närheten av det framtida Tallmo centrum och tågstationen för persontrafik.

Programmet för deltagande och bedömning finns framlagt under tiden 25.11.2021-31.1.2022 vid kundbetjäningen SibboInfo Nickby (Norra Skolvägen 2) under Infons öppettider. Man kan också bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning på kommunens webbplats www.sipoo.fi/sv > Planlaggning och utveckling > Detaljplanering.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 31.1.2022 klockan 16:00, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn. Tilläggsuppgifter ger planläggare Antti Kuusiniemi, tfn 050 434 5612, samt planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957, e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

TM6 invånarmöte i beredningsskedet

Utvecklings- och planläggningscentralen i Sibbo kommun ordnar en invånarworkshop om detaljplanen för Tallmobågen (TM 6) i slutet av januari 2022. Tillställningen ordnas i Talman koulu, adress Satotalmavägen 11, 04240 Sibbo och genomförs med beaktande av det aktuella coronaläget. Workshoppens exakta tidpunkt och innehåll meddelas separat på kommunens webbplats under den tid som programmet för deltagande är framlagt. Informationen sänds också per brev eller e-post till markägare vars kontaktuppgifter kommunen känner till.

 

Utvecklings- och planläggningscentralen

Sibbo 25.11.2021

 

Senast uppdaterad 24.11.2021