Talmankaaren asemakaavoitus (TM6) vireille

 

Kunnan kaavoitusohjelmaan kuuluva Talmankaaren asemakaavatyö on käynnistetty laatimalla kaavan lähtökohtia sekä osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Noin 62 hehtaarin laajuinen suunnittelualue sijaitsee Talman kyläkeskuksessa, Martinkyläntien ja Talma Golfin väliin rajoittuvalla alueella. Muilta osin aluetta ympäröi pääasiassa maaseutumainen, viljelty peltomaisema. Asemakaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa noin 1200-1500 asukkaan monimuotoisen ja kylämäisen asuinalueen toteutuminen tulevan Talman keskuksen ja henkilöliikenteen juna-aseman läheisyyteen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 25.11.2021-31.1.2022 asiakaspalvelu SipooInfo Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) tämän aukioloaikoina. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi > Kaavoitus ja kehittäminen > Asemakaavoitus.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti 31.1.2022 klo 16:00 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi (kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi). Lisätietoja antavat kaavoittaja Antti Kuusiniemi puh. 050 434 5612 sekä kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen puh. 050 409 3957, sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@sipoo.fi.

TM6 valmisteluvaiheen asukastilaisuus

Sipoon kunnan kehitys- ja kaavoituskeskus järjestää TM6 Talmankaaren asemakaavan asukastyöpajan tammikuun 2022 lopulla. Tilaisuus tullaan järjestämään vallitsevan koronatilanteen edellyttämällä tavalla Talman koulun tiloissa, osoitteessa Satotalmantie 11, 04240 Sipoo. Työpajan tarkka ajankohta sekä sisältö tiedotetaan erikseen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläoloaikana kunnan verkkosivuilla sekä kirjeitse tai sähköpostitse kunnan tiedossa oleville kaava-alueen maanomistajille.

 

Kehitys- ja kaavoituskeskus

Sipoossa 25.11.2021

 

Viimeksi muokattu 24.11.2021