Brytning av sten och pålningsarbete, Fraktleden 11 i Bastukärr, Beslut angående verksamhet som tillfälligt orsakar buller – Jokioisten Maanrakennus Oy

 

Med stöd av byggnads- och miljöutskottets delegeringsbeslut av beslutanderätt 27.9.2022 (235 §) har miljötillsynschefen godkänt Jokioisten Maanrakennus Oy´s anmälan.

Miljötillsynschefens beslut 09.02.2023  § 4 finns jämte därtill hörande besvärsanvisning framlagda till allmänt påseende elektroniskt på adressen www. julkipano.fi samt Sibbo kommuns webbplats 10.2 – 20.3.2023.

Besvärstiden utgår 20.3.2023.

Tilläggsinformation ges av Anu Juvonen p. 050 548 7596

Beslut (pdf)

Miljöövervakning

Sibbo den 10.2.2023

 

Senast uppdaterad 09.02.2023