Louhinta ja paalutus, Rahtiraitti 11, Bastukärrissä, Päätös tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta – Jokioisten Maanrakennus Oy

 

Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunnan 27.9.2022 (235 §) tekemän ympäristövalvonnan ratkaisuvallan toimivaltajaon nojalla ympäristövalvontapäällikkö on hyväksynyt Jokioisten Maanrakennnus Oy:n  ilmoituksen tietyin edellytyksin.

Ympäristövalvontapäällikön päätös 09.02.2023  § 4 ja siihen liittyvä valitusosoitus ovat julkisesti nähtävinä sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi sekä Sipoon verkkosivuilla 10.2. – 20.3.2023.

Valitusaika päättyy 20.3.2023.

Lisätietoja antaa Anu Juvonen p. 050 548 7596

Päätös (pdf)

Ympäristövalvonta

Sipoo 10.2.2023

 

Viimeksi muokattu 09.02.2023