Beslut angående verksamhet som tillfälligt orsakar buller och skakning, brytning av sten, Långtradarvägen i Bastukärr – Sibbo kommun, gator och grönområden

 

Med stöd av byggnads- och miljöutskottets delegeringsbeslut av beslutanderätt 16.6.2022 (88 §), har miljötillsynschefen godkänt Sibbo kommun, gator och grönområdens anmälan.

Miljötillsynschefens beslut 11.10.2022 § 13 finns jämte därtill hörande besvärsanvisning framlagda till allmänt påseende elektroniskt på adressen www.julkipano.fi samt på Sibbo kommuns webbplats 12.10 -18.11.2022.

Beslut (pdf)

Besvärstiden utgår 18.11.2022.  

Tilläggsinformation ges av Anu Juvonen tfn. 050 548 7596  

Miljöövervakning   

Sibbo den 12.10.2022 

 

Senast uppdaterad 13.10.2022