Päätös tilapäisestä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, louhinta, Rekkatie, Bastukärr – Sipoon kunta, katu- ja viheralueet

 

Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunnan 16.6.2022 (88 §) tekemän ympäristövalvonnan ratkaisuvallan toimivaltajaon nojalla  ympäristövalvontapäällikkö on hyväksynyt ilmoituksen tietyin edellytyksin.  

Ympäristövalvontapäällikön päätös 11.10.2022  § 13 ja siihen liittyvä valitusosoitus ovat julkisesti nähtävinä sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi sekä Sipoon verkkosivuilla kuulutuksen yhteydessä 12.10.-18.11.2022.  

Päätös (pdf)

Valitusaika päättyy 18.11.2022.  

Lisätietoja antaa Anu Juvonen p. 050 548 7596  

Ympäristövalvonta  

Sipoo 12.10.2022 

 

Viimeksi muokattu 12.10.2022