Brytning av sten, Bastukärrsvägen 1 i Mårtensby / Beslut angående verksamhet som tillfälligt orsakar buller – Jokioisten Maanrakennus Oy

Med stöd av byggnads- och miljöutskottets delegeringsbeslut av beslutanderätt 27.9.2022 (235 §) har miljötillsynschefen godkänt Jokioisten Maanrakennus Oy´s anmälan med vissa ändringar.

Miljötillsynschefens beslut 25.05.2023 § 8 finns jämte därtill hörande besvärsanvisning framlagda till allmänt påseende elektroniskt på adressen www. julkipano.fi samt Sibbo kommuns webbplats 26.5.- 3.7.2023.

Besvärstiden utgår 3.7.2023.

Tilläggsinformation ges av Anu Juvonen p. 050 548 7596

Beslut (pdf)

Miljöövervakning
Sibbo den 26.5.2023

 

Senast uppdaterad 25.05.2023