Borgå-Sibbo fiskeriområde – Meddelande om framläggandet av mötesprotokoll

 

Meddelande om framläggandet av mötesprotokoll

Borgå-Sibbos fiskeriområde meddelar att extra stämman 30.11.2021 fastställt nyttjande- och vårdplanen (Lag om fiske 2015/379, 26 §).

Mötesprotokollet jämte bilagor är framlagda 14.12.2021-20.1.2022 på fiskeriområdets anslagstavla som är fiskeriområdets hemsida https://borga-sibbosfiskeriomrade.fi/

Den som berörs av ärendet, kan lämna omprövningsbegäran till fiskeriområdet, ur vilken framgår framställarens kontaktuppgifter. Omprövningsbegäran skall framställas inom trettio dagar från det beslutet delgivits. Meddelandet publiceras 14.12.2021 på fiskeriområdets hemsida och delfåendet har skett räknat från nämnda datum sjunde (7) dagen. Tilläggsuppgifter: gabi.lindholm@outlook.com eller ( (050) 404 2738 vardagar kl. 8-16.

8.12.2021 Styrelsen för Borgå-Sibbos fiskeriområde

Senast uppdaterad 04.08.2022