Porvoon-Sipoon kalatalousalue – Ilmoitus pöytäkirjan esille panosta

 

Ilmoitus pöytäkirjan esille panosta

Porvoon-Sipoon kalatalousalue ilmoittaa, että ylimääräinen yleiskokous 30.11.2021 on päättänyt käyttö- ja hoitosuunnitelman vahvistamisesta (Kalastuslaki 2015/379, 26 §).

Kokouksesta laadittu pöytäkirja liitteineen, pidetään nähtävänä 14.12.2021-20.1.2022 kalatalousalueen ilmoitustaululla, jota on kalatalousalueen kotisivu https://porvoon- sipoonkalatalousalue.fi/

Se, jota asia koskee, voi jättää oikaisuvaatimuksen kalatalousalueelle, josta ilmenee esittäjän yhteystiedot. Oikaisuvaatimus on esitettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta. Tämä ilmoitus julkaistaan 14.12.2021 kalatalousalueen kotisivuilla ja tiedoksisaanti on tapahtunut laskettuna seitsemäntenä (7) päivänä mainitusta päivämäärästä. Lisätietoja: gabi.lindholm@outlook.com tai puh.: 050-404 2738 arkisin klo. 8-16.

8.12.2021, Porvoon-Sipoon kalatalousalueen hallitus

Viimeksi muokattu 04.08.2022