Bidrag för underhåll av enskilda vägar 2023

 

Bidrag för underhåll av enskilda vägar kan sökas under tiden 1–31.3.2023. Ansökningar som lämnas in efter detta datum beaktas inte.

En elektronisk ansökningsblankett finns på Sibbo kommuns webbplats i tjänsten Mina Tjänster. Tjänsten kräver stark autentisering med till exempel bankkoder.

Pappersansökningarna riktas till: Tekniska utskottet i Sibbo kommun/Underhållsbidrag för enskilda vägar, PB 7, 04131 SIBBO. Ansökningsblanketten kan skrivas ut på Sibbo kommuns webbplats i avsnittet för enskilda vägar.

Tekniska utskottet

Sibbo den 23 februari 2023

 

Senast uppdaterad 22.02.2023