Beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militärövningsverksamhet 5-10.3.2023, Gardesjägarregemente

 

Offentlig delgivning          

Gardesjägarregemente har 30.1.2023 med stöd av 14 § i lagen om försvarsmakten fattat beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militärövningsverksamhet 5-10.3.2023.

Beslutet berör vissa övningsområden i Helsingfors, Vanda, Tusby och Sibbo.

Beslutet finns att ses vid kommunhuset i ovannämnda orter och i Gardesjägarregementets kommendantsbyrå i Sandhamn, Helsingfors.

Mer information om beslutet, kontakta kapten Jaakko Ohtonen 0299 800.

Beslutet hålls synligt i 30 dagar från tillkännagivandet, som anses ha ägt rum från den sjunde dagen efter att detta beslut publicerats på myndighetens webbsida.

Beslut (pdf)

Gardesjägarregementet 30.1.2023

 

Senast uppdaterad 31.01.2023