Päätös kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan 5.-10.3.2023, Kaartin jääkärirykmentti

 

Päätöksen yleistiedoksianto

Kaartin jääkärirykmentti on tehnyt 30.1.2023 puolustusvoimista annetun lain 14 §:n perusteella päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan 5.-10.3.2023.

Päätös koskee Helsingin ja Vantaan kaupunkien ja Sipoon ja Tuusulan kuntien alueilla olevia harjoituskäyttöön tarvittavia alueita. Päätös on nähtävillä edellä mainittujen paikkakuntien kaupungin- ja kunnantalolla sekä Kaartin jääkärirykmentin komendantin toimistossa Helsingin Santahaminassa.

Lisätietoja päätöksestä antaa kapteeni Jaakko Ohtonen 0299 800.

Päätöstä pidetään nähtävillä 30 päivän ajan tiedoksisaamisesta, jonka katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.

Päätös (pdf)

Kaartin jääkärirykmentissä 30.1.2023

 

Viimeksi muokattu 31.01.2023