Beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militärövningsverksamhet 13-15.10.2023, Gardesjägarregemente

Offentlig delgivning

Gardesjägarregemente har den 29.8.2023 med stöd av 14 § i lagen om försvarsmakten fattat beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militärövningsverksamhet 13.-15.10.2023.

Beslutet berör vissa övningsområden i Sibbo och Borgå kommun.

Beslutet finns att ses vid kommunhusen i ovannämnda orter och i Gardesjägarregementets kommendantsbyrå i Sandhamn, Helsingfors.

Mer information om beslutet ges av överstelöjtnant Ville Halonen 0299 800.

Beslutet hålls synligt i 30 dagar från tillkännagivandet, som anses ha ägt rum från den sjunde dagen efter att detta beslut publicerats på myndighetens webbsida.

Beslut (pdf)

I Gardesjägarregemente 29.8.2023

 

Senast uppdaterad 30.08.2023