Päätös kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan 13.-15.10.2023, Kaartin jääkärirykmentti

Päätöksen yleistiedoksianto

Kaartin jääkärirykmentti on tehnyt 29.8.2023 puolustusvoimista annetun lain 14 §:n perusteella päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan 13.-15.10.2023.

Päätös koskee Sipoon ja Porvoon kunnan alueella olevia harjoituskäyttöön tarvittavia alueita. Päätös on nähtävillä edellä mainittujen paikkakuntien kaupungin- ja kunnantalolla sekä Kaartin jääkärirykmentin komendantin toimistossa Helsingin Santahaminassa.

Lisätietoja päätöksestä antaa everstiluutnantti Ville Halonen 0299 800.

Päätöstä pidetään nähtävillä 30 päivän ajan tiedoksisaamisesta, jonka katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.

Päätös (pdf)

Kaartin jääkärirykmentissä 29.8.2023.

 

Viimeksi muokattu 30.08.2023