Beslut om anmälan angående verksamhet som tillfälligt förorsakar buller och skakning – T2H Vantaa Oy, Gneissikaari 16, Söderkulla

 

Med stöd av byggnads- och miljöutskottets delegeringsbeslut av beslutanderätt 17.5.2018 (55 §) har miljötillsynschefen godkänt anmälningar och baserat på dem gett villkor som gäller verksamheterna.

Finns miljötillsynschefens beslut jämte därtill hörande besväranvisning framlagda till allmänt påseende på Sibbo kommuns webbplats www.sibbo.fi och www.julkipano.fi 21.2.2022 – 30.3.2022.

Besvärstiden utgår 30.3.2022.

Tilläggsinformation ges från och med 28.2. av Anu Juvonen p. 050 548 7596

Kungörelse (pdf)

Beslut (pdf)

 

Senast uppdaterad 21.02.2022