Päätös ilmoituksesta joka koskee melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa – T2H Vantaa Oy, Gneissikaari 16, Söderkulla

 

Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunnan 17.5.2018 (55 §) tekemän ympäristövalvonnan ratkaisuvallan toimivaltajaon nojalla ympäristövalvontapäällikkö on hyväksynyt ilmoituksen ja antanut sen johdosta toimintoja koskevia määräyksiä.

Ympäristövalvontapäällikön päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus ovat julkisesti nähtävinä Sipoon kunnan verkkosivuilla www.sipoo.fi ja www.julkipano.fi 21.2.2022 – 30.3.2022.

Valitusaika päättyy 30.3.2022.

Lisätietoja antaa 28.2. lähtien Anu Juvonen p. 050 548 7596

Kuulutus (pdf)

Päätös (pdf)

 

Viimeksi muokattu 21.02.2022