Beslut om anmälan angående verksamhet som tillfälligt förorsakar buller och skakning – Rakennuspiiri Oy, Kalliomäenkaari 19

 

Med stöd av byggnads- och miljöutskottets delegeringsbeslut av beslutanderätt 17.5.2018 (55§) har tf. miljötillsynschefen godkänt anmälningar och baserat på dem gett villkor som gäller verksamheterna.

Finns tf. miljötillsynschefens beslut jämte därtill hörande besväranvisning framlagda till allmänt påseende på Sibbo kommuns webbplats www.sibbo.fi  och www.julkipano.fi

27.12.2021 – 2.2.2022

Besvärstiden utgår 2.2.2022.

Tilläggsinformation ges av Anu Juvonen p. 050 548 7596

Kungörelse (pdf)

Beslut (pdf)

 

Senast uppdaterad 27.12.2021