Päätös ilmoituksesta joka koskee melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa – Rakennuspiiri Oy, Kalliomäenkaari 19

 

Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunnan 17.5.2018 (55 §) tekemän
ympäristövalvonnan ratkaisuvallan toimivaltajaon nojalla vs. ympäristövalvontapäällikkö on
hyväksynyt ilmoituksen ja antanut sen johdosta toimintoja koskevia määräyksiä.

Vs. ympäristövalvontapäällikön päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus ovat julkisesti nähtävinä Sipoon kunnan verkkosivuilla www.sipoo.fi ja www.julkipano.fi

27.12.2021 – 2.2.2022

Valitusaika päättyy 2.2.2022.

Lisätietoja antaa  Anu Juvonen p. 050 548 7596

Kuulutus (pdf)

Päätös (pdf)

 

Viimeksi muokattu 27.12.2021