Beslut om anmälan angående verksamhet som tillfälligt förorsakar buller och skakning – KOY Hiekkamäentie 25A

 

Med stöd av byggnads- och miljöutskottets delegeringsbeslut av beslutanderätt 17.5.2018 (55 §) har tf. miljötillsynschefen godkänt anmälningar och baserat på dem gett villkor som gäller verksamheterna.

Finns miljötillsynschefens beslut jämte därtill hörande besväranvisning framlagda till allmänt påseende på Sibbo kommuns webbplats www.sibbo.fi.

8.7. – 16.8.2021

Besvärstiden utgår 16.8.2021.

Tilläggsinformation ges av Anu Juvonen p. 050 548 7596

Kungörelse (pdf)

Beslut (pdf)

 

Senast uppdaterad 08.07.2021