Päätös ilmoituksesta joka koskee melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa – KOY Hiekkamäentie 25A

 

Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunnan 17.5.2018 (55 §) tekemän ympäristövalvonnan ratkaisuvallan toimivaltajaon nojalla vs. ympäristövalvontapäällikkö on hyväksynyt ilmoituksen ja antanut sen johdosta toimintoja koskevia määräyksiä.

Ympäristövalvontapäällikön päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus ovat julkisesti nähtävinä Sipoon kunnan verkkosivuilla www.sipoo.fi.

8.7. – 16.8.2021

Valitusaika päättyy 16.8.2021.

Lisätietoja antaa Anu Juvonen p. 050 548 7596

Kuulutus (pdf)

Päätös (pdf)

 

Viimeksi muokattu 08.07.2021