Beslut enligt vattenlagen – Helsingfors Hamn Ab

 

Meddelande

Beslut enligt vattenlagen

Sökande       Helsingfors Hamn Ab

Dnr                ESAVI/23996/2020

Beslutsnr     238/2021

Ärende

Ändring av Nordsjö hamns vattenhushållstillstånd gällande förverkligande av södra delen av Nordsjö hamns trafikområde och Nordsjö hamns farled samt tillstånd till förberedelser, Helsingfors

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 13.8.20.9.2021 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.

Meddelande (pdf)

 

Senast uppdaterad 13.08.2021