Vesilain mukainen päätös – Helsingin Satama Oy

 

Ilmoitus päätöksestä

Vesilain mukainen päätös 

Hakija           Helsingin Satama Oy

Dnro             ESAVI/23996/2020

Päätösnro    238/2021      

Asia             

Vuosaaren sataman vesitalousluvan muuttaminen Vuosaaren sataman vesiliikennealueen eteläosan ja Vuosaaren sataman väylän toteuttamisen osalta sekä valmistelulupa, Helsinki

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 13.8.–20.9.2021 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Ilmoitus (pdf)

 

Viimeksi muokattu 13.08.2021