Beredningen av Nylandsprogrammet 2022–2025 har påbörjats – Nylands förbund

Nylandsprogrammet 2022–2025 är ett landskapsprogram som syftar till att utveckla Nylands livskraft, välfärd och konkurrenskraft. Programmet innehåller en långsiktsvision som sträcker sig till år 2050 samt mål och åtgärder för åren 2022–2025. Programmet ska bli färdigt före utgången av år 2021.

Arbetsprogrammet samt planen för deltagande och bedömning för Nylandsprogrammet har godkänts genom Nylands landskapsstyrelses beslut 25.1.2021. Arbetsprogrammet samt planen för deltagande och bedömning finns till påseende på Nylands förbunds webbplats www.uudenmaanliitto.fi/nylandsprogrammet2022-2025 samt genom särskild överenskommelse på förbundets byrå, Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors. Webbsidorna uppdateras med material och information om programmet i takt med att beredningen framskrider.

Man kan ta ställning till programmets innehåll, och man kan lämna feedback så länge beredningen pågår. Det sker per e-post på toimisto@uudenmaanliitto.fi eller per post till Nylands förbund, Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors.

Upplysningar:

Landskapsprogrammet beredning:

Miljörapport:

Senast uppdaterad 01.09.2021