Uusimaa-ohjelman 2022-2025 valmistelu on aloitettu – Uudenmaan liitto

Uusimaa-ohjelma 2022-2025 on Uudenmaan elinvoiman, hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kehittämiseen tähtäävä maakuntaohjelma. Ohjelma sisältää pitkän aikavälin vision vuodelle 2050 sekä tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2022-2025. Ohjelma valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Uusimaa-ohjelman 2022-2025 työohjelma ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty Uudenmaan maakuntahallituksen päätöksellä 25.1.2021. Työohjelma ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Uudenmaan liiton verkkosivuilla www.uudenmaanliitto.fi/uusimaaohjelma2022-2025 sekä erikseen sovittaessa Uudenmaan liiton toimistossa, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki. Verkkosivuille päivitetään aineistoa ja tietoa ohjelmasta valmistelun edetessä.

Ohjelman sisältöön voi ottaa kantaa ja ohjelmasta voi antaa palautetta koko valmistelun ajan sähköpostitse toimisto@uudenmaanliitto.fi tai postitse Uudenmaan liittoon, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki.Lisätietoja:

Maakuntaohjelman valmistelu:

Ympäristöselostus:

Viimeksi muokattu 01.09.2021