BA4 Detaljplaneändring för Bastukärr arbetsplatsområde anhängig

 

Det ca 127 ha stora planändringsområdet ligger i Sibbo Mårtensby i närheten av Kervo gräns på Bastukärrs arbetsplatsområde. Planändringen berör kvarteren 700 och 706 samt ET-området i kvarter 704. Planändringen är teknisk och målet är att förbättra kvarterens ändamålsenlighet genom sammanslagning. Byggandet ökar inte och kvarterens funktioner bibehålls som förut.

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 17.6.2021 – 2.8.2021 vid kundbetjäningen SibboInfo Nickby (Norra Skolvägen 2) under Infons öppettider samt på kommunens webbplats www. sipoo.fi/sv > planläggning och utveckling > anhängiga detaljplaner.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 2.8.2021, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn. Tilläggsuppgifter ger planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957, samt planberedare Birgitta Smeds, tfn 040 191 4358, e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Utvecklings- och planläggningssektionen

17.6.2021

 

Senast uppdaterad 17.06.2021