B17 Majvik 1 detaljplan (jordbruksområden) godkänd

 

Fullmäktige har genom sitt beslut 14.6.2021 § 72 godkänt B17 Majvik 1 detaljplan (jordbruksområden). Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med 22 juni 2021 i kommunens allmänna datanät.

 

Fullmäktige

Sibbo 24.6.2021

Senast uppdaterad 22.06.2021