B17 Majvik 1. Asemakaava (maatalousalueet) hyväksytty

 

Valtuusto on päätöksellään 14.6.2021 § 72 hyväksynyt B17 Majvik 1. asemakaavan (maatalousalueet). Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 22. kesäkuuta 2021 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

Valtuusto

Sipoossa 24.6.2021

 

 

 

 

 

Viimeksi muokattu 22.06.2021