Användningsturer i gymnastiksalar hösten 2023 och våren 2024

 

Föreningar, företag, privatpersoner m.fl. kan ansöka om ordinarie användningsturer i Sibbo kommuns gymnastiksalar. Ansökningstiden för ordinarie turer är 1.4 – 30.4.2023.

För de tider som beviljas uppbärs en hyra enligt de av fritidssektionen fastställda priserna.

Lista över salarna under adressen: www.sipoo.fi/sv > Fritid och unga > Idrott > Idrottsplatser inomhus

Idrotts-och ungdomstjänster

Sibbo 23.3.2023

 

Senast uppdaterad 22.03.2023