Ansökan om gemensam behandling av miljö- och marktäktstill­stånd – Sipoon Humus Oy

 

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna

Kungörelsen finns framlagd tili påseende under perioden 11.3.-18.4.2022 på Sibbo kommuns och Borgå stads webbsidor. Delgivningen anses för Sibbo kommuns och Borgå stads del ha skett den sjunde dagen efter denna publiceringstidpunkt.

De offentliga handlingarna om ansökan är framlagda på adressen www.julkipano.fi under ti­den 11.3.-18.4.2022. Anmälningshandlingarna kan också läsas vid Sibbolnfo (Norra Skolvägen 2, Nickby) under öppettiderna.

Kungörelse (pdf)

Byggnads- och miljöutskottet

 

Senast uppdaterad 10.03.2022