Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisen yhteislupahake­muksen vireilläolo – Sipoon Humus Oy

 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävillä pitäminen 

Lupahakemusta koskeva kuulutus pidetään nähtävillä 11.3. – 18.4.2022 ajan Sipoon kunnan ja Porvoon kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen Sipoon kunnan ja Porvoon osalta seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Julkiset hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 11.3-18.4.2022 osoitteessa www.julkipano.fi. llmoitusasiakirjoja voi lukea myös Sipoolnfossa (Pohjoinen Koulutie 2, Nikkilä) sen aukioloaikoina.

Kuulutus (pdf)

Rakennus- ja ympäristövalio­kunta

 

Viimeksi muokattu 10.03.2022