Anmälan om samråd gällande bedömningen av Havsmiljöns tillstånd i Finland 2024

NTM-centralen i Egentliga Finland och miljöministeriet ber om respons på samrådsmaterialet 15.12.2023–15.3.2024.

Materialet inklusive bakgrundsmaterial kan läsas på adressen www.miljo.fi/paverkavatten/havsvard och där finns även anvisningarna för hur man kan ge respons.

Kungörelse (pdf)

NTM-centralen i Egentliga Finland

 

Senast uppdaterad 13.12.2023