Ilmoitus kuulemisesta, joka koskee Suomen meriympäristön tila 2024-arviota

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja ympäristöministeriö pyytävät palautetta kuulemisaineistosta 15.12.2023-15.3.2024 välisenä aikana.

Kuultavana oleva aineisto tausta-asiakirjoineen on luettavissa verkkosivustolla osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito, jossa ovat myös ohjeet palautteen antamiseksi.

Kuulutus (pdf)

Varsinais-Suomen ELY-keskus

 

Viimeksi muokattu 13.12.2023