Anmälan om offentlig kungörelse som gäller statsrådets beslut om havsförvaltningsplanen

 

Statsrådet har den 16 december 2021 godkänt den uppdaterade havsförvaltningsplanen för Finland. Kungörelsen om beslutet finns till påseende 21.12.2021–27.1.2022 på närings-, trafik- och miljöcentralens webbplats på adressen www.ely-keskus.fi/kuulutukset (Välj NTM- centralen).

 

NTM-centralen i Egentliga Finland

Senast uppdaterad 20.12.2021