Ilmoitus julkisesta kuulutuksesta, joka koskee valtioneuvoston päätöstä merenhoitosuunnitelmasta

 

Valtioneuvosto on 16.12.2021 hyväksynyt päivitetyn Suomen merenhoitosuunnitelman. Kuulutus päätöksestä on nähtävillä 21.12.2021–27.1.2022 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse ELY- keskus).

Varsinais-Suomen ELY-keskus

 

 

Viimeksi muokattu 20.12.2021