Anmälan om kungörelse: Ändring av miljötillståndet för raffinaderiet i Borgå vad gäller gasturbinen KTV2 och tillstånd att inleda verksamhet, Borgå

Sökande      Neste Oyj
Dnr               ESAVI/45735/2021
Beslutsnr    296/2022

Ändring av miljötillståndet för raffinaderiet i Borgå vad gäller gasturbinen KTV2 och tillstånd att inleda verksamhet, Borgå

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats.

Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 30.9–7.11.2022, klicka här.

Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet

Senast uppdaterad 30.09.2022