Ilmoitus kuulutuksesta: Porvoon jalostamon ympäristöluvan muuttaminen kaasuturbiinin KTVL2 osalta ja toiminnan aloittamislupa, Porvoo

Hakija          Neste Oyj
Dnro            ESAVI/45735/2021
Päätösnro   296/2022

Porvoon jalostamon ympäristöluvan muuttaminen kaasuturbiinin KTVL2 osalta ja toiminnan aloittamislupa, Porvoo

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla.

Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 30.9.– 7.11.2022, klikkaa tästä.

Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa

Viimeksi muokattu 30.09.2022