Anhängig hos tillstånd för byggande i glesbygden – enheten

Följande ansökningar om tillstånd för byggande i glesbygden är anhängiga:

  • Ansökan om planeringsbehov, Leolavägen 20, utbyggnad av egnahemshus,
    200 m²-vy, fastighetsbeteckning 753-423-6-114
  • Ansökan om planeringsbehov, Leolavägen 12, utbyggnad av egnahemshus,
    200 m²-vy, fastighetsbeteckning 753-423-6-114
  • Ansökan om planeringsbehov, Hitåvägen 290, utbyggnad av tre egnahemshus,
    á 250 m²-vy, fastighetsbeteckning 753-429-3-54
  • Handläggare Lotta Pelto-Timperi.

Grannarna har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Av anmärkningen ska framgå fastighetsbeteckningen för den fastighet som anmärkningen gäller samt vem som framfört anmärkningen, dvs. namn och kontaktuppgifter jämte fastighetsbeteckningen för den fastighet som ägs eller förvaltas av den som framfört anmärkningen.

Mer information ger byggnadstillsynschef Ulla-Maija Upola,
ulla-maija.upola@sibbo.fi, tfn 040 191 6032,

Skriftliga anmärkningar ska riktas till tillstånd för byggande i glesbygden enheten och skickas senast 17.4.2024 klockan 16:00 till adressen registrering@sibbo.fi eller Sibbo kommun, Tillstånd för byggande i glesbygden, PB 7 (Klockarbackavägen 2), 04131 SIBBO.

Tillstånd för byggande i glesbygden
Sibbo den 3.4.2024

 

Senast uppdaterad 02.04.2024