Vireillä haja-asutusalueen rakentamisen luvat -yksikössä

Seuraavat haja-asutusalueen rakentamisen lupahakemukset ovat vireillä:

  • Suunnittelutarveratkaisu, Leolantie 20, omakotitalon rakentaminen, 200 m², kaksi kerrosta. Kiinteistötunnus 753-423-6-114
  • Suunnittelutarveratkaisu, Leolantie 12, omakotitalon rakentaminen, 200 m², kaksi kerrosta. Kiinteistötunnus 753-423-6-114
  • Suunnittelutarveratkaisu, Hitåntie 290, kolmen omakotitalon rakentaminen, á 250 m²/talo. Kiinteistötunnus 753-429-3-54
  • Käsittelijä Lotta Pelto-Timperi.

Naapureille varataan mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksesta. Muistutuksesta tulee ilmetä muistutuksen kohteena olevan kiinteistön kiinteistötunnus, tekijän nimi, yhteystiedot ja muistutuksen tekijän omistaman tai hallitseman kiinteistön kiinteistötunnus.

Lisätietoja antaa rakennusvalvontapäällikkö Ulla-Maija Upola, ulla-maija.upola@sipoo.fi, puh. 040 191 6032

Kirjalliset haja-asutusalueen rakentamisen luvat yksikölle osoitettavat muistutukset tulee toimittaa viimeistään 17.4.2024 klo 16:00 osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai Sipoon kunta, Haja-asutusalueen rakentamisen luvat, PL 7 (Lukkarinmäentie 2), 04131 SIPOO.

Haja-asutusalueen rakentamisen luvat
Sipoossa 3.4.2024

 

Viimeksi muokattu 02.04.2024