Anhängig hos tillstånd för byggande i glesbygden -enheten

Följande ansökningar om tillstånd för byggande i glesbygden är anhängiga:

Ansökan om undantag, Danielsbackavägen 64, utbyggnad av två egnahemshus, 200 m²-vy /hus
Fastighetsbeteckning 753-419-4-856
Handläggare Lotta Pelto-Timperi.

Grannarna har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Av anmärkningen ska framgå fastighetsbeteckningen för den fastighet som anmärkningen gäller samt vem som framfört anmärkningen, dvs. namn och kontaktuppgifter jämte fastighetsbeteckningen för den fastighet som ägs eller förvaltas av den som framfört anmärkningen.
Mer information ger byggnadstillsynschef Ulla-Maija Upola, ulla-maija.upola@sibbo.fi, tfn 040 191 6032

Skriftliga anmärkningar ska riktas till tillstånd för byggande i glesbygden enheten och skickas senast 3.4.2024 klockan 16:00 till adressen registrering@sibbo.fi eller Sibbo kommun, Tillstånd för byggande i glesbygden, PB 7 (Klockarbackavägen 2), 04131 SIBBO.

Tillstånd för byggande i glesbygden
Sibbo den 20.3.2024

 

Senast uppdaterad 19.03.2024