Vireillä haja-asutusalueen rakentamisen luvat -yksikössä

Seuraavat haja-asutusalueen rakentamisen lupahakemukset ovat vireillä:

Poikkeamislupahakemus, Danielsbackavägen 64, kahden omakotitalon rakentaminen, 200 m²/talo
Kiinteistötunnus 753-419-4-856
Käsittelijä Lotta Pelto-Timperi.

Naapureille varataan mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksesta. Muistutuksesta tulee ilmetä muistutuksen kohteena olevan kiinteistön kiinteistötunnus, tekijän nimi, yhteystiedot ja muistutuksen tekijän omistaman tai hallitseman kiinteistön kiinteistötunnus.
Lisätietoja antaa rakennusvalvontapäällikkö Ulla-Maija Upola, ulla-maija.upola@sipoo.fi, puh. 040 191 6032

Kirjalliset haja-asutusalueen rakentamisen luvat yksikölle osoitettavat muistutukset tulee toimittaa viimeistään 3.4.2024 klo 16:00 osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai Sipoon kunta, Haja-asutusalueen rakentamisen luvat, PL 7 (Lukkarinmäentie 2), 04131 SIPOO.

Haja-asutusalueen rakentamisen luvat
Sipoossa 20.3.2024

 

Viimeksi muokattu 19.03.2024