Anhängig hos tillstånd för byggande i glesbygden – enheten

Följande ansökningar om tillstånd för byggande i glesbygden är anhängiga:

Avgörande av planeringsbehov, Keuksuovägen 196, Sibbo, placering av fast asfaltpunkt, 2662 m²-vy, 1 våning, fastighetsbeteckning 753-416-1-45 till generalplan område för arbetsplats-, industri och lagerverksamhet.
Handläggare Lotta Pelto-Timperi.

Grannarna har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Av anmärkningen ska framgå fastighetsbeteckningen för den fastighet som anmärkningen gäller samt vem som framfört anmärkningen, dvs. namn och kontaktuppgifter jämte fastighetsbeteckningen för den fastighet som ägs eller förvaltas av den som framfört anmärkningen.

Mer information fås av personen som handlägger ansökan i fråga, fornamn.efternamn@sibbo.fi
Lotta Pelto-Timperi, 040 623 6075, telefontid mån., ons., fre. kl. 10.00–11.00.

Skriftliga anmärkningar ska riktas till byggnadstillsynen och skickas senast 29.11.2023 klockan 16:00 till adressen registrering@sibbo.fi eller Sibbo kommun, Tillstånd för byggande i glesbygden, PB 7, 04131 SIBBO.

Tillstånd för byggande i glesbygden
Sibbo den 15.11.2023

 

Senast uppdaterad 15.11.2023