Vireillä haja-asutusalueen rakentamisen luvat -yksikössä

Seuraavat haja-asutusalueen rakentamisen lupahakemukset ovat vireillä:

Suunnittelutarveratkaisu, Keuksuontie 196, Sipoo, kiinteän asfalttiaseman sijoittaminen, 2662 k-m², 1 krs, kiinteistötunnus 753-416-1-45 yleiskaavan työpaikka-, teollisuus- ja varastoalueelle, jonne on asemakaava vireillä.
Käsittelijä Lotta Pelto-Timperi.

Naapureille varataan mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksesta. Muistutuksesta tulee ilmetä muistutuksen kohteena olevan kiinteistön kiinteistötunnus, tekijän nimi, yhteystiedot ja muistutuksen tekijän omistaman tai hallitseman kiinteistön kiinteistötunnus.

Lisätietoja antaa hakemuksen käsittelijä etunimi.sukunimi@sipoo.fi
Lotta Pelto-Timperi, 040 623 6075, puhelinajat ma, ke, pe klo 10.00–11.00.

Kirjalliset rakennusvalvonnalle osoitettavat muistutukset tulee toimittaa viimeistään 29.11.2023 klo 16:00 osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai Sipoon kunta, Haja-asutusalueen rakentamisen luvat, PL 7, 04131 SIPOO.

Haja-asutusalueen rakentamisen luvat
Sipoossa 15.11.2023

 

Viimeksi muokattu 15.11.2023