Anhängig hos byggnadstillsynen

 

Följande ansökningar om tillstånd är anhängiga hos byggnadstillsynen:

  • Bygglovsansökan, Konsulintie 18, fastighetsbeteckning 753-419-1-51, handläggare Tove Hagman: tillbyggnad av egnahemshus 22 vy-m²
  • Bygglovsansökan, Satotalmantie 11, fastighetsbeteckning 753-421-5-44, handläggare Tytti Mäntyoja: tillbyggnad av skola 808 vy-m², 1 våning

 

Grannarna har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Av anmärkningen ska framgå fastighetsbeteckningen för den fastighet som anmärkningen gäller samt vem som framfört anmärkningen, dvs. namn och kontaktuppgifter jämte fastighetsbeteckningen för den fastighet som ägs eller förvaltas av den som framfört anmärkningen.

Mer information fås av personen som handlägger ansökan i fråga fornamn.efternamn@sibbo.fi, Hagman Tove 040 6605 148 och Mäntyoja Tytti 040 1914 236. Ansökningshandlingarna fås vid behov till påseende av handläggaren.

Skriftliga anmärkningar ska riktas till byggnadstillsynen och skickas senast 11.6.2021 till adressen registrering@sibbo.fi eller Sibbo kommun, Byggnadstillsynen, PB 7, 04131 SIBBO.

Byggnadstillsynen

Sibbo 28.5.2021

 

Senast uppdaterad 28.05.2021