Vireillä rakennusvalvonnassa

 

Seuraavat lupahakemukset ovat vireillä rakennusvalvonnassa:

  • Rakennuslupahakemus, Konsulintie 18, kiinteistötunnus 753-419-1-51, käsittelijänä Tove Hagman: Asuinpientalon laajennus 22 k-m²
  • Rakennuslupahakemus, Satotalmantie 11, kiinteistötunnus 753-421-5-44, käsittelijänä Tytti Mäntyoja: Koulurakennuksen laajennus 808 k-m², 1 krs

 

Naapureille varataan mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksesta. Muistutuksesta tulee ilmetä muistutuksen kohteena olevan kiinteistön kiinteistötunnus, tekijän nimi, yhteystiedot ja muistutuksen tekijän omistaman tai hallitseman kiinteistön kiinteistötunnus.

Lisätietoja antaa hakemuksen käsittelijä etunimi.sukunimi@sipoo.fi, Hagman Tove 040 6605 148 ja Mäntyoja Tytti 040 1914 236. Hakemusasiakirjat voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi hakemuksen käsittelijältä.

Kirjalliset rakennusvalvonnalle osoitettavat muistutukset tulee toimittaa viimeistään 11.6.2021 osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai Sipoon kunta, Rakennusvalvonta, PL 7, 04131 SIPOO.

Rakennusvalvonta

Sipoossa 28.5.2021

 

Viimeksi muokattu 28.05.2021