Anhängig hos byggnadstillsynen – Bygglovsansökan, Norrkullalandet

 

Följande ansökning om tillstånd är anhängiga hos byggnadstillsynen. Bygglovsansökan, Norrkullalandet 1490, fastighetsbeteckning 753-425-1-32, Semesterbostad och förråd. Handläggare Tove Hagman. Grannarna har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Av anmärkningen ska framgå fastighetsbeteckningen för den fastighet som anmärkningen gäller samt vem som framfört anmärkningen, dvs. namn och kontaktuppgifter jämte fastighetsbeteckningen för den fastighet som ägs eller förvaltas av den som framfört anmärkningen.

Mer information fås av personen som handlägger ansökan i fråga, fornamn.efternamn@sibbo.fi Hagman Tove 040 6605 148 Ansökningshandlingarna fås vid behov till påseende av handläggaren.

Skriftliga anmärkningar ska riktas till byggnadstillsynen och skickas senast 8.7.2021 till adressen registrering@sibbo.fi eller Sibbo kommun, Byggnadstillsynen, PB 7, 04131 SIBBO.

Senast uppdaterad 23.06.2021