Vireillä rakennusvalvonnassa – Rakennuslupahakemus, Norrkullalandet

 

Seuraavat lupahakemus on vireillä rakennusvalvonnassa: Rakennuslupahakemus, Norrkullalandet 1490, kiinteistötunnus 753-425-1-32, Vapaa-ajan asunto ja varasto. Käsittelijänä Tove Hagman. Naapureille vartaan mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksesta. Muistutuksesta tulee ilmetä muistutuksen kohteena olevan kiinteistön kiinteistötunnus, tekijän nimi, yhteystiedot ja muistutuksen tekijän omistaman tai hallitseman kiinteistön kiinteistötunnus.

Lisätietoja antaa hakemuksen käsittelijä etunimi.sukunimi@sipoo.fi Hagman Tove 040 6605 148. Hakemusasiakirjat voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi hakemuksen käsittelijältä.

Kirjalliset rakennusvalvonnalle osoitettavat muistutukset tulee toimittaa viimeistään 8.7.2021 osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai Sipoon kunta, Rakennusvalvonta, PL 7, 04131 SIPOO.

Viimeksi muokattu 23.06.2021