Anhängig hos byggnadstillsynen – Bygglovsansökan, Kyllästämöntie 100

 

Följande ansökningar om tillstånd är anhängiga hos byggnadstillsynen:

Bygglovsansökan, Kyllästämöntie 100, fastighetsbeteckning 753-421-6-280, byggandet av lagerhall, lagring fält, jordvall och stängsel. Handläggare Tytti Mäntyoja.

Grannarna har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Av anmärkningen ska framgå fastighetsbeteckningen för den fastighet som anmärkningen gäller samt vem som framfört anmärkningen, dvs. namn och kontaktuppgifter jämte fastighetsbeteckningen för den fastighet som ägs eller förvaltas av den som framfört anmärkningen.

Mer information fås av personen som handlägger ansökan i fråga, fornamn.efternamn@sibbo.fi, Tytti Mäntyoja 040 1914 236. Ansökningshandlingarna fås vid behov till påseende av handläggaren.

Skriftliga anmärkningar ska riktas till byggnadstillsynen och skickas senast 29.10.2021 till adressen registrering@sibbo.fi eller Sibbo kommun, Byggnadstillsynen, PB 7, 04131 SIBBO.

Byggnadstillsynen

Sibbo 18.10.2021

 

Senast uppdaterad 15.10.2021